Algemene Voorwaarden

Versie 02-08-2016

Algemene Voorwaarden van Glas en kristal | Decocadeau, gevestigd te 's-Hertogenbosch, aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17280042.

  1 Akkoord verklaring Algemene Voorwaarden

  2 Aanbiedingen

  3 Bestelling annuleren

  4 Binnen 14 dagen bestelling retourneren  

  5 Gehele bestelling retourneren

  6 Een deel van de bestelling retourneren

  7 Deugdelijkheid van de aangeboden items

  8 Veilige verzending en risico.

  9 Juiste bezorgadres.

10  Margeregeling

11 Bezichtigen en /of afhalen van items

12 Nederlands Recht

 

1 Als je bij Decocadeau een bestelling plaatst, dan verklaar je je akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 
2 Decocadeau gerechtigd zich de -in het aanbod-  vermelde aanbiedingen na enige tijd terug te brengen op de oorspronkelijke verkoopprijs.
 
3 Koper kan een bestelling kosteloos annuleren zolang deze nog niet is verstuurd. Wordt een bestelling geannuleerd nadat deze is verzonden, dan dient het pakket bij bezorging te worden geweigerd. Indien Decocadeau reeds een betaling heeft ontvangen, zal de aankoopsom -mits alle items ongeschonden zijn ontvangen- dat deel exclusief de berekende verzendkosten per omgaande overmaken.
 
4 Koper kan binnen een periode van 14 dagen -ingaande op de dag van levering- zonder opgaaf van redenen een deel of de gehele bestelling retourneren. Binnen de gestelde 14 dagen dient aan ons per e-mail de artikelnummer(s) kenbaar te worden gemaakt welke items worden geretourneerd. Je ontvangt per omgaande een bevestigings mail met daarbij verdere gegevens. De item(s) dienen goed verpakt te worden verzonden naar het adres van Decocadeau. 
 
5 Gehele bestelling retourneren. Decocadeau zal, mits alle items ongeschonden zijn ontvangen, de gehele aankoopsom inclusief de berekende verzendkosten per omgaande overmaken. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening koper.
 
6 Een deel van de bestelling retourneren.Decocadeau zal, mits alle item(s) ongeschonden zijn ontvangen, dat deel exclusief de berekende verzendkosten per omgaande overmaken. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening koper.
 
7 Decocadeau staat er voor in dat de te koop aangeboden items  voldoen aan vermelde specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid: normale gebruikerssporen kunnen voorkomen. Je kunt er vanuit gaan dat alle producten in goede staat verkeren.
 
8 Decocadeau draagt de zorg voor goede verpakking; hierin stellen wij ons zelf hoge eisen. Risico voor verzending is voor de koper.
 
9 Klanten dienen bij een bestelling het juiste bezorgadres voor hun aankoop aan ons door te geven.
 
10 Alle prijzen zijn in euro's  inclusief 21%  btw volgens de door de belastingsdienst voorgeschreven margeregeling .
 
11 Items zijn te bezichtigen of kun je afhalen op ons adres in 's-Hertogenbosch, na het maken van een afspraak.
 
12 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.
 
Decocadeau
Kruiskampsingel 89
5224 KD 's-hertogenbosch

Telefoon: 0627405460
E-mail: info@decocadeau.nl 

KvK-inschrijfnummer 17280042       btw-id:  NL001167511B96

ING-bank: t.n.v. Decocadeau te 's-Hertogenbosch
IBAN: NL96INGB0005062856
BIC: INGBNL2A