Privacyverklaring

's-Hertogenbosch 24 mei 2018

 Privacyverklaring Glas en kristal | Decocadeau

1 Informatie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens  (Wbp). Hierin beschrijven wij hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die verzameld worden door Decocadeau.

2 Inleiding

In de privacy verklaring leest u alles over de manier waarop de persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al  uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen voor een vernieuwde aanmaakdatum rechts bovenin deze pagina.

3 Decocadeau

Decocadeau is een commercieel bedrijf dat zich richt op de verkoop van Europees Vintage Art Glas en Curiosa via internet. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Decocadeau verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u eventuele wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Decocadeau, neem dan gerust contact op.

Decocadeau | Kruiskampsingel 89 | 5224 KD 's-Hertogenbosch | privacy@decocadeau.nl | 06 27405460

4 Doel gegevens en opslag periode

1. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Decocadeau, hiervan een toelichting.

2. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de levering, de facturatie en de eventuele verdere correspondentie over uw bestelling. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en/of factuuradres. Dit alles is nodig voor een goede afwikkeling van uw bestelling. Wij bewaren uw informatie volgens de wettelijke bewaarplicht tot zeven jaar na de aflevering van de bestelling.

3. Met het contactformulier kunt u ons algemene informatie opvragen. Hiervoor gebruiken wij uw volledige naam en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens tot veertien dagen na uw laatste reactie.

4. De website van Decocadeau  verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

5 Cookies helpen ons om betere diensten te kunnen verlenen. Wilt u gebruik maken van onze websitediensten stem dan toe om cookies te gebruken. Een of meerdere van deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking. U kunt deze cookies verwijderen en blokkeren, maar dan zullen gedeeltes van de site niet volledig werken.

5 Ontvangers

De gegevens die Decocadeau ontvangt en verwerkt worden beheerd door;

1. De e-mail van Decocadeau wordt gehost bij Interconnect Services B.V. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden betreffende e-mails opgeslagen op de server van Interconnect Service B. V.

2. De website, SSL en back-ups van onze website worden eveneens gehost bij Interconnect Service BV. Gegevens die u achterlaat op de website van Decocadeau worden op de server van Interconnect Service BV opgeslagen.

6 Beveiliging

Van uw persoonsgegevens worden er geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Decocadeau of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De gegevens die wij van u ontvangen gaan rechtstreeks in een beveiligde Secure Socket Layer (SSL) omgeving. Van deze techniek hebben wij gebruik gemaakt door die gecertificeerd aan onze webwinkel te koppelen. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7 Jouw rechten

1. Recht op inzage | U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Decocadeau vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Decocadeau. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie | Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? | U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Decocadeau

3. Recht op wissen van gegevens | Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Decocadeau vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

4. Recht op indienen van een klacht | Als u vindt dat Decocadeau niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

5.Recht op stop gegevensgebruik | Wilt u niet dat Decocadeau uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@decocadeau.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8 Plichten

1.Decocadeau verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten en diensten van Decocadeau via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die nodig  zijn om aan te leveren, zijn de minimale gegevens voor het aanbieden van de diensten en/of producten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Decocadeau de betreffende dienst/product niet aanbieden.

2. Decocadeau zal persoonsgegevens nooit publiceren of aan derden verstrekken, tenzij Decocadeau hiertoe wettelijke verplicht wordt. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Decocadeau | Kruiskampsingel 89 | 5224 KD 's-Hertogenbosch | privacy@decocadeau.nl | 06 27405460

 

Kamer van Koophandel  | 's-Hertogenbosch | registratienummer  17280042

 btw-id:  NL001167511B96